Sri Sri vs Mallya

Sri sri: I teach Art of Living
Mallya: I teach Art of Leaving
Sri sri : I teach Sudarshan Kriya
Mallya : I teach Pradarshan Kriya
Sri sri : I clean banks of Yamuna
Mallya : I clean banks of India